Luftförvärmare

Infrafone infraljudteknik kan användas till att hålla roterande luftförvärmare och luftförvärmare med tubpaket rena genom att förebygga sotuppbyggnad. Genom att applicera Infrafones infraljudteknik på en luftförvärmare kan användningen av konventionell sotning reduceras eller elimineras.

Reducerad användning av aggressiv och underhållskrävande konventionell rengöringsmetod resulterar i:

  • Kraftigt reducerad eller eliminerad ångkonsumtion för ångsotningen. Ökad energiproduktion alternativt reducerade bränslekostnader med bibehållen produktion.
  • Ökad livslängd av tubpaket. Skonsam infraljudteknik ökar livslängden för tubpaketen genom att minska behovet av konventionell sotning. Infrafones infraljudteknik bidrar inte till någon korrosion eller erosion på tubpaketen.
  • Lägre och stabilare differentialtryck. Infraljudet når ytor som konventionell sotning i vissa fall inte når. Detta leder till reducerad sotuppbyggnad, jämnare drift av pannan och reducerad last på rökgasfläkten.
  • Färre driftstopp för manuell rengöring. Ökar tillgängligheten och därmed energiproduktionen.

Vad gör infraljud till det optimala valet för sotning av roterande luftförvärmare?

Drifts och underhållskostnaderna av traditionell ångsotning för roterande luftförvärmare är relativt hög eftersom dom förbrukar värdefull ånga under drift. Det ger bara en lokal reningseffekt och kommer därför behöva regelbundna drift stop för manuel rening. Som tillägg till detta åsamkar dom ett betydande slitage på luftförvärmarens element. Läs mer o skillnaderna mellan infraljudssotningstekniken för roterande luftförvärmare och konventionell sotningsteknik, klicka här!