Minska energianvändningen och öka lönsamheten, hett ämne på Panndagarna 2013

Genom att minska energianvändningen på kraftvärmeverken kan lönsamheten ökas. Martin Ellebro teknisk chef på Infrafone AB, höll i februari 2013 ett föredra på panndagarna om hur lönsamheten ökas genom att effektivisera sotningen av pannorna. Effektiviserad sotning kan leda till många fördelar som sänkta kostnader och ökad effektivitet i ett kraftvärmeverk. Martin Ellebro tog upp flera av Infrafones referenser som ökat sin lönsamhet tack vare Infrafones effektiva sotningsteknik. Intresset var stort på konferensen och många undrade hur tekniken fungerade och på vilka applikationer. Även Nordisk Energi fann det intressant och skrev en artikel om Infrafone (Läs artikeln här).