Naantali, kol, Finland

Plats Finland
Anläggningsionformation: Kraftvärmeverk
Kapacitet: 2 x 110 MWth
Panntillverkare: Sulzer
Bränsle: Kol
Installations år: 1985, 1986, 1988, 1989; Uppgradering 2006, 2007
Infraljudgenerator: 4 x APM500, 1 x APL1000
Rengöringsområde: 1 x Ekonomiser, 4 x Ljungstrom luftförvärmare storlek 24.5

Efter att Infrafones infraljudsotningsutrustning installerats har Naantali nästan eliminerat sitt behov att ångsotning. Idag ångsotas ekonomisern och Ljungström luftförvärmaren sällan. Fortum har under en 25 års period som Infrafones kund upplevt följande fördelar med infraljudsotningssystemet:

  • Reducerad ångkonsumtion för ångsotningen.
  • Reducerat slitage på ekonomiser och luftförvärmare.
  • Reducerade skador på tätningar.
  • Inga oplanerade stopp för vattenspolning.

Ladda ner och läs hela rapporten om Naantali. Ni behöver då ange er mailadress för att vi ska kunna skicka en länk med filen till er. Därefter är det bara att klicka på länken som ni fått i ert mail så laddas dokumentet ner. Vi accepterar enbart företags e-postadresser för nedladdning av dokument.

Ladda ner rapporten!