optimerad_ångsotning_sootblower

Ny order av optimerad ångsotning

Vi har fått en order från en av våra svenska kunder som använder den patenterade HISS-lösningen för optimerad ångsotning.

Den svenska kunden har en sodapanna utrustad med 86 ångsotare som är försedda med HISS. I ett pågående projekt kommer 10 nya sotblåsare installeras och utrustas med HISS-funktionaliteten, vilket möjliggör envägs, överlappande sotblåsning.

Läs mer om optimerad ångsotning