Heat Management getting into the olive oil industry

Ny orderingång från Spanien

Spanien är på många sätt en intressant marknad för Heat Management, delvis på grund av den starka kemiska massaproduktionsindustrin, men också på grund av att det finns många biobränslepannor.

Eftersom olivoljeindustrin är stark i Spanien är ett vanligt bränsle baserat på olivrester. Bränslet är rikt på energi, men kan orsaka allvarliga problem med beläggningar på värmeöverförande ytor i pannor. För att minimera driftstörningar pga manuell rengöring kommer infraljudsotning nu att användas.

Heat Management har nu tagit den första ordern inom olivbaserat bränsle i Spanien. Målet är att förbättra verkningsgrad, öka tillgänglighet och generellt förbättra processen. Bränslet är förnybart och miljövänligt, vilket gör det attraktivt att använda.

Stort tack till vår partner Per Hörnstein på Sotgar

Foto: Per Hörnstein

Vår partner i Spanien är Sotgar, vars ägare Per Hörnstein är svensk men bor i Spanien sedan många år.

Per Hörnstein har lång erfarenhet från processindustrin och mycket kunskap inom förbränningssystem och pannor.

Han tog examen från Chalmers tekniska universitet i Göteborg 1974 som kemiingenjör. Han anslöt sig sedan till det som idag kallas AFRY som projektledare.

Efter detta beslutade Per att fokusera på massa- och pappersindustrin och arbetade för företaget Clark & ​​Vicario med försäljning och marknadsföring. Clark & ​​Vicario köptes av Ahlstrom 1989 och Per flyttade till Spanien samma år och blev president för Ahlstrom i Spanien. Han anslöt sig sedan till Kværner 1996 och blev VD i Spanien. Senare 1996 beslutade han att starta Sotgar.

Per har ett utmärkt nätverk i Spanien som når de flesta pannor i Spanien så vi på Heat Management är mycket glada över att arbeta med Sotgar och Per.