Ny produkt – CFD-simulering

I visa fall beror beläggningar på ett dåligt fördelat gasflöde. En ojämn fördelning kan även leda till lokalt hög gashastighet, vilket kan resultera i erosion och accelererat slitage av värmeöverföringsytor, katalysatorelement osv. I elfilter är fördelningen av rökgaser en utmaning som kräver väl utformad inloppskanal, styrplåtar och fördelningsskärmar.

Infrafone erbjuder CFD-simuleringar (Computational Fluid Dynamics) som stöd vid utformning av rökgaskanaler, inloppskanaler till elfilter och andra tillämpningar, både vid låg och hög gashastighet. Värmeöverföringen i värmeväxlare påverkas också av flödesmönster och flödeshastighet. Utredningar av hur värmeöverföringen ändras vid designändringar kan också utföras.
Läs mer!