Ny Värmeforsk-rapport jämför sotningsmetoder

SP (Statens tekniska forskningsinstitut) och Vattenfall beskriver skillnader mellan sotningsmetoder och sammanställer erfarenheter från 23 svenska bio- och avfallsförbränningsanläggningar. Läs mer om detta i rapporten!