Nordic map

Nya ordrar i Norden

Nyligen har vi säkrat flera nya beställningar för infraljudsotning i Norge, Danmark och Sverige, vilket stärker vår närvaro på dessa marknader ytterligare.

Applikationsområdena är:

500 MWth bio + kolpanna i Finland, renhållning av Ljungström luftförvärmare

13 MWth avfallspanna i Norge, renhållning av ekonomisern

14 MWth biobränsleeldad rökrörspanna i Sverige