Nya orders i juni: Optimerad sotblåsning & Kanalrengöring

Juni resulterade i beställningar för rengöring av kanal på sodapanna samt ett smart ångsotningssystem på en biobränslepanna.

Optimerad sotblåsning

Uppgraderingen av sotblåsningssystemet kommer att minska den tid som krävs för sotblåsning och kommer avlägsna kondensat i sotångan. Kondensat leder till slitage på värmeväxlarytor med höga kostnader som följd.

Kanalrengöring

Infraljudet har flera positiva egenskaper när det gäller att förhindra igensättningar i kanaler:

  • Stor amplitud i pulsering av rökgasen
  • Vibrerar kanalväggarna något
  • Långt rengöringsområde, täcker även långa kanaler
  • Lågt oljud

Optimerad sotblåsning & Kanalrengöring

Vid rengöring av t.ex. en ekonomiser med infraljud kommer rengöringseffekten från den extra turbulensen som skapas i rökgasen när infraljudet svänger rökgasen fram och tillbaka. Samma effekt är närvarande vid infraljudsotning av kanaler. Infraljudet består av en låg frekvens och oscillationens amplituden är omvänt proportionell mot frekvensen, vilket resulterar i en stor amplitud. Jämfört med ljudsotning med högre frekvenser resulterar den stora amplituden av infraljud på ett mer kraftfullt sätt att avlägsna askpartiklar som har lagt sig på ytor men ännu inte sintrat till hårda avlagringar.

Vid drift av en infraljudsotare går ljudtryckvågor fram och tillbaka i rökgaskanalen. Resultatet är ett ljudtryck som vanligtvis varierar mellan +200 Pa och -200 Pa runt det aktuella trycket inuti kanalen. Trycket ändrar riktningen så många gånger som ljudets frekvens, 20-30 gånger per sekund. 200 Pa resulterar i 200 N kraft (~ 20 kg) per kvadratmeter och effekten är en vibration av kanalväggarna. Typiskt är vibrationshastighetsamplituden 10-15 mm/s när man använder infraljudsotaren under 1-2 sekunder. Denna effekt, som inte är skadlig för väggarna, är till stor hjälp för att förhindra insättningar i kanaler, det har liknande effekter som en slagsotningsanordning, med skillnaden att infraljudet verkar på hela kanalen. Det ljudtryck som skapas i kanalen beräknas före installationen av infraljudsrengöringen och vibrationerna som skapas mäts efter att systemet startats.

Fördelar med infraljudssotning

Infraljudet har en lång våglängd, ca 20 m, vilket resulterar i långt rengöringsområde och möjligheten att nå objekt och genom böjar i rökgaskanalen. Detta beror på det faktum att ljudet avskärmas endast av föremål av storlek jämförbar med våglängden.