Nya orders i maj: Ljudsotning för biobränsle och avfall

Maj resulterade i order för infraljudsotning inom biobränsle- och avfallssektorn. Två av ordrarna gäller rökrörspannor i Sverige som eldar biobränsle och en är för bakre draget, dvs ekonomiser och luftförvärmare, på en stor CFB-panna i Sverige som ska elda returträ. CFB pannan tas i drift 2020 och infraljudsotning beställdes baserat på kundens goda erfarenheter av infrajudsotning på sin befintliga CFB.

Den fjärde ordern gäller luftförvärmaren på en avfallspanna i Tyskland. Denna order togs också delvis baserat på kundens goda erfarenheter av infraljudsotning. Kunden har haft infraljudsotning i sin koleldade CFB-panna sedan mer än 20 år.

Generellt om infraljudsotning

Vanliga applikationer för infraljudsotning är ekonomisers, luftförvärmare, katalysatorer och rökrörspannor. Vår optimering av ångsotning används för att spara sotånga eller att öka rengöringsverkan, främst i varmare delar såsom överhettare.

Några av de fördelar våra sotrengöringssystem tillför är:

  • Reducerad ångkonsumtion för ångsotning. Ångan från ångsotningen kan istället användas för att öka värme- eller elproduktionen
  • Lägre bränsleförbrukning. Renare tuber innebär ökad värmeöverföring och verkningsgrad.
  • Lägre och stabilare differentialtryck. Infraljudrengöring når områden som inte nås av konventionella sotrengöringssystem, vilket innebär högre tillgänglighet och lägre last på rökgasfläkten.
  • Färre och kortare driftstopp för manuell rengöring. Högre tillgänglighet och färre antal arbetstimmar.
  • Ökad livslängd på värmeväxlarna. Genom att minska eller eliminera ångsotning eller kulsotning förlängs värmeväxlarnas livslängd. Infraljudstekniken är en skonsam torr rengöringsmetod som inte gör någon åverkan på värmeväxlaren eller katalysatorns element och som inte bidrar till vare sig korrosion eller erosion. Även vår optimerade ångsotning minskar slitage eftersom tiden som ånga tillförs halveras.

ljudsotning

Infraljudsotare på rökrörs/ eldrörspanna