new_orders_february

Nya orders i Februari

Februari var en månad med många fina nya orders. En drös beställningar för optimerad ångsotning, infraljudsotning och driftanalys!

Lista på ordrar:

  • Optimerad ångsotblåsning (HISS™) samt infraljudsotning till en tysk WtE-anläggning
  • Infraljudsotning för en annan tysk avfallspanna
  • Optimerad ångsotning för en av våra befintliga HISS™-kunder med sodapanna, uppgradering av fler sotblåsare
  • Infraljudsotning för en svensk biobränslepanna
  • Infraljudsotning för en norsk avfallspanna
  • Infraljudsotning för en koleldad panna i Thailand
  • Förstudie för en svensk anläggning, där vi ska utreda befintliga sotningssystem och möjliga förbättringar för tre avfallspannor(beställning gjord i slutet av januari)