Nytt bolagsnamn!

Under 2016 slöt Infrafone AB ett samgåendeavtal med SootTech AB, ett cleantech-företag som utvecklar och levererar lösningar för optimering av ångsotblåsarsystem. Detta innebär att bolagets erbjudande expanderats och täcker ett bredare applikationsområde, både inom och utom befintliga kundsegment. Som ett led i det expanderade erbjudandet beslutades om namnbyte till Wave Impact Heat Management AB.