HISS-solution

Nytt patent för ångsotning

Vi har fått ett nytt patent beviljat inom området optimering av ångsotblåsare.

Uppfinningen handlar om en metod för att reducera variationer i ångflödet till ångsotningsapparater som drivs i följd efter varandra, liksom medel för styrning av sotblåsarna och ångflödet genom dem.

Standardproceduren för sotblåsare innebär att pulsationer skapas i ångflödet vid växling av sotblåsare, vilket medför oönskade spänningar i systemet och kan resultera i störningar i annan utrustning ansluten till ångsystemet, t.ex. förlorad verkningsgrad i ångturbiner. Pulsationerna orsakas av det avstängda ångflödet under stoppfasen av sotblåsaren under drift samt startfasen för driften av nästa blåsare.