Nytt White Paper – Hur kan infraljudsotning påverka emissioner?

Infraljud och utsläppsminskning

Hur kan infraljudsotning påverka emissioner?
I katalysatorer, ekonomiser, luftförvärmare, elfilter eller andra delar av pannor, där rökgashastigheten är relativt låg, kan infraljudsotning resultera i betydande ekonomiska besparingar och reducerade emissioner. I detta white paper fokuserar vi på emissioner, som kan reduceras genom att hålla värmeväxlare, katalysatorer eller elfilter renare.
Läs mer.