Om Företaget

Heat Management hjälper sina kunder att öka verkningsgraden, tillgängligheten eller livslängden på sin industriella panna på ett miljövänligt och hållbart sätt. Kunderna är kraft/värmeverk, massabruk eller marina pannor. Heat Management’s teknik förbättrar kundens sotrenhållning och därmed ökar pannans verkningsgrad, genom att antingen optimera ångsotningssystemet eller genom att använda infraljudsotning. Våra patenterade produkter är sedan 1970 talet framgångsrikt installerade i många länder och i många applikationer. Vår bas är i Sundbyberg utanför Stockholm, men vi erbjuder våra lösningar globalt antingen direkt från Sverige eller genom någon av våra representanter över hela världen.

Vår historia

Heat Management bildades efter att det 2016 gjorts en sammanslagning mellan Infrafone AB och SootTech AB för att skapa ett brett erbjudande inom optimering av förbränningsanläggningar. Infraljudsotningen som härstammar från Infrafone, etablerades initialt redan på 70-talet av uppfinnaren Mats Olsson. Den optimerade ångsotningen härstammar från SootTech, ett företag som etablerades 2007 i Göteborg av uppfinnaren Erik Dahlén.

Heat Management och hållbarhet

Genom att optimera sotningssystem, och genom att analysera driftdata, uppnår vi betydande förbättringar av pannornas verkningsgrad, tillgänglighet och livslängd. Förbättringarna som inte bara ökar lönsamheten hos kraft- och värmeverk – de minskar också utsläpp, vilket resulterar i en miljövänligare energiproduktion.

FN’s globala mål

Heat Managements teknik uppfyller 7 och 9 av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

UN energy goal

Läs mer om våra produkter: