Vår kvalitetspolicy

Wave Impact Heat Management har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Företaget utvecklar och erbjuder ett kvalitetssäkrat sotrengöringssystem för att förbättra effektiviteten, tillgängligheten och livslängden på industriella och marina pannor. Wave Impact Heat Management bidrar på så sätt till en mer effektiv, hållbar och miljövänlig energianvändning.

Vi anser att våra framgångar är ett resultat av kvalitén på våra produkter och tjänster. Kvalitet för oss är synonymt med att vi lever upp till våra kunders förväntningar gällande lönsamma investeringar, funktionalitet, punktliga leveranser, miljömässiga aspekter och utmärkt service.

Vi tror att bäst kvalitet endast kan uppnås genom att efterfölja dessa punkter:

  • Alla rådande bindande krav efterföljs
  • Hög säkerhet på våra anläggningar
  • De anställdas kompetens och engagemang är företagets största tillgångar
  • Kontinuerlig utvärdering och utveckling av produkter och processer
  • Kontinuerlig kommunikation med våra kunder

 

ISO 2015 certificate