Optimering av ångsotning i sodapanna

Gruvöns bruk har sedan installationen av HISS optimerad ångsotning för 11 månader sedan kört sin 2700 tonTS/dygn panna på i medel 7 % högre last än året innan. Samtidigt har man minskat förbrukningen av sotånga med 30 %. Kontakta oss för en detaljerad fallbeskrivning.