Örebro, Sverige

Plats: Sverige
Anläggningsinformation: Kraftvärmeverk
Kapacitet: 170 MWth
Panntillverkare: Metso (Kvaerner Power)
Panntyp: CFB
Bränsle: Träflis
Installations år: 2008
Infraljudsgenerators: 1 x APX5000
Rengöringsområde: Ekonomiser, Luftförvärmare

Tidigare ångsotade Örebro sin ekonomiser och luftförvärmare tre gånger per dag. Efter att Infrafone installerat sin infraljudsotare reducerades ångsotningen till en gång per dag.

Några av de fördelar som Infrafone tillfört kunden är:

  • Ökad elproduktion tack vare reducerad ångsotning.
  • Reducerat slitage på luftförvärmaren och ekonomisern.