infraon_scr

Panndagarna 2019 i Borås

Vi kan med glädje meddela att vi på Heat Management kommer finnas på plats under Panndagarna 9-10 april.

Boka gärna in ett möte med oss, där vi kan berätta mer om de lösningar vi tillhandahåller. Resultaten vi uppnår är ökad verkningsgrad, ökad tillgänglighet och minskade utsläpp för förbränningsanläggningar.

Vi hoppas på att träffa många av er i Borås!

Heat Managements kompletta erbjudande består av:

  • Förebyggande akustisk rengöring med låg frekvens. Typiskt användningsområde är ECO, SCR och kanaler.
  • Optimerande ombyggnad av ångsotblåsare för att sotblåsa oftare eller minska ångförbrukningen genom att lokalt styra ångtillförseln till varje sotblåsare. Möjliggör överlappande sotblåsning vilket ökar antalet möjliga sotblåsarstarter i kritiska områden.
  • Big data panndiagnos för detaljerad studie av pannans driftsparametrar och sotningssystem.
  • CFD-flödesanalys för att modellera exempelvis problem relaterade till ojämn fördelning av rökgasflödet.