Buller och vibrationer

Buller och vibrationer

Utöver sotningssystem erbjuder vi även lösningar för att motverka buller och vibrationer. Tekniken som används riktar sig främst mot lågfrekvent buller och lågfrekventa vibrationer i området 15-50 Hz.

För att dämpa de lågfrekventa vibrationerna används vår patenterade vibrationsdämparlösning. Dessa vibrationsdämpare används bl.a. till våra infraljudgeneratorer för att minimera vibrationer men kan också monteras på annan vibrerande utrustning.

Det lågfrekventa bullret, som t ex kan vara ljud skapat av en fläkt eller en motor, dämpas med våra ljudreflektorer som konstrueras för att dämpa ljud inom ett visst frekvensspann. En ljudreflektorinstallation föregås av mätningar av ljudet i t ex en kanal för att bestämma placering och dimensionering av ljudreflektorn. Vi har med goda resultat installerat ljudreflektorer både hos förbränningsanläggningar och på fartyg. Efter installation genomförs buller- och vibrationsmätningar.


Ljudreflektor.

Vibrationsdämpare.