CFD simulering, Computational Fluid Dynamics

Nu som tjänst

I visa fall beror beläggningar på ett ojämnt fördelat gasflöde. En ojämn fördelning kan också leda till lokalt hög gashastighet, vilket kan resultera i erosion och accelererat slitage av värmeöverföringsytor, katalysatorelement osv. Flödesfördelning genom värmeväxlare påverkar även värmeöverföringen. I elfilter är fördelningen av rökgaser en utmaning som kräver väl utformad inloppskanal, styrplåtar och fördelningsskärmar.

Heat Management erbjuder CFD som stöd vid utformning av rökgaskanaler, inloppskanaler till elfilter och andra tillämpningar.