Driftanalys Big Data

Vi använder driftanalys för att optimera körsätt för panna och sotningssystem. Driftparametrarna studeras både på årsskala och på minutskala. Korrelationen mellan driftparametrarna klargörs mha regressionsanalys.

Exempel på analysresultat: