SCR (Katalysatorer)

SCR Rening

För att möta framtida utsläppsnivåer är det viktigt att hålla katalysatorn (SCR) så ren som möjligt för att maximera verkningsgraden. I katalysatorer, ekonomisers, luftförvärmare och andra delar av en panna där rökgasens temperatur är relativt låg, är infraljudsotning en metod som kan resultera i betydande besparingar på grund av dess fysikaliska egenskaper.

En stor fördel med infraljudstekniken är den långa räckvidden hos rengöringsverkan jämfört med ångsotblåsning, tryckluftsotning eller ljudsotning med hörbart ljud, eftersom dessa metoder endast ger en lokal rengöringsverkan. Ångsotning är en rengöringsmetod som är bäst lämpad för rengöring av värmeöverföringsytor i områden med hög temperatur som överhettare, där beläggningar skapas på grund av smält aska. För ljudsotning med hörbara frekvenser dämpas ljudintensiteten snabbt med avstånd från hornet och när ljudet passerar föremål som katalysatorelement. Infraljudet har hög intensitet i alla delar av elementen oavsett hålstorlek och form (honeycomb etc.).

Ljudet skärmas bara av objekt med storlek som kan jämföras med ljudets våglängd. Eftersom infraljudet har en mycket lång våglängd på ca 20 meter är dämpningen av ljudenergi vid passage av ett katalysatorelement mycket liten och ljudtrycket / turbulensen som skapas i rökgasen är mycket stor.

Heat Managements infraljudgeneratorer är de mest kraftfulla infraljudkällorna på marknaden.

Katalysator