Projektuppdatering september

September gav oss en mix av projekt:

-Ett kryssningsfartyg: För renhållning av fyra avgaspannor och skorstenar, för att minska sotnedfall på däck.

-Nybyggd 37 MW biopanna i Schweiz: För att optimera renhållningen av ECO.

-Bioeldad rökrörspanna i Norge: För att reducera antal stopp för manuell rengöring.