Träffa oss på PulPaper i Helsingfors!

Heat Management deltar vid PulPaper i Helsingfors 29e– 31a maj, där vi presenterar de senaste erfarenheterna och morgondagens sotningsteknik. Kom gärna förbi och träffa oss i bås 6 M71.

Automatisk sotning för sodapannor

För sodapannor finns stora besparingar i att optimera befintlig ångsotningsutrustning. Det är möjligt att:

  • Öka er verkningsgrad
  • Minska sotkostnaden och ångförbrukningen
  • Dubblera er soteffekt
  • Elda billigare bränslen

I princip all rengöring från en sotblåsare sker på sotblåsarens inväg när ångstålens impuls slår lös beläggningarna på värmeytorna.

När sotblåsaren körs ut, sker närapå ingen ytterligare rengöring. Vid konventionell sotning används 50% av ångan till ingen nytta, samtidigt som stoftet tillåts sintra till ”osotbar betong”

Uppnådda resultat i sodapannor:

Heat Managements fullständiga erbjudande består av:

  • Förebyggande sotning med lågfrekvent ljud. Används typiskt i ECO, katalysator och kanaler.
  • Optimerande ombyggnad av ångsotare. Resulterar i möjligheten att ångsota oftare eller spara ånga genom lokal kontroll av ångflödet till varje ångsotare. Möjliggör överlappande sotning och vilket kan användas till att öka antalet ångsotarstarter i kritiska områden.
  • Big data driftanalys för detaljerad studie av pannans driftparametrar.
  • CFD flödesanalys för att studera t ex problem relaterade till ojämn fördelning av rökgasflöde.

Om PulPaper i Helsingfors

PulPaper är en av de viktigaste mässorna för pappers-, kartong- och konversionsindustrin över hela världen. Evenemanget kommer att vara en viktig informationskälla och en nyckelfaktor för att utveckla nya marknadsföringsnätverk och förbättra befintliga. PulPaper lockar professionella från massa- och pappersindustrin, inklusive tekniska, produktions- och inköpschefer, projektledare och många fler. I samband med utställningen kommer det att finnas en högklassig konferens som kommer att täcka ämnen som branschföretag måste hantera för att behålla sin position och förbättra resultaten i den föränderliga miljön.

PulPaper kommer att äga rum 3 dagar från tisdag 29 maj till torsdag 31 maj 2018 i Helsingfors. Vi på Heat Management hoppas på att träffa så många so möjligt av er där!