Rapport om hur du får ett lönsammare avfallseldat värmeverk

Nu finns vår rapport tillgänglig på hemsidan under kunskapsbas som beskriver ett exempel på hur lönsamheten ökades genom bland annat minskade kostnader för manuell rengöring för en avfallseldad förbränningspanna. Rapporten visar hur ett värmeverk i Sverige sparar pengar årligen efter att ha installerat Infrafones infraljudsteknik för sotrengöring. Installationen av infraljudstekniken ersatte det befintliga kulsotningssystemet hos förbränningspannan.

Läs case study för lönsammare avfallspannor, klicka här.

Skulle detta vara intressant så går det att på egen hand ladda ned vår kostnadsfria kostnadsbesparingsanalys (KBA) för att ta reda på hur stor besparing ni kan få på er avfallseldade förbränningspanna via vår kunskapsbas.