Rapport om sotningsmetoder från Värmeforsk

ÅF skrev i uppdrag av Värmeforsk en rapport år 2009 som skulle ta fram en situationsbeskrivning över de sotningsmetoderna som användes på svenska sodapannor samt förklara skillnader på tillgänglighet och sotningseffektivitet. I rapporten tog de upp två av Infrafones referenser Korsnäs AB i Frövi och Smurfit Stone i Stevenson, Alabama. I Korsnäs installerades ljudsotaren i en kanal mellan konvektion och ekonomiser. Resultatet blev:

  • Minska antalet vattentvättar
  • Differentialtrycket längs med kanalen har sänkts och är också stabilt med tiden.
  • Reducerad ångförbrukning

På det hela taget anser Frövi att det är en lyckad installation som ger möjlighet att hålla en något högre medellast på pannan” Smurfit Stones sodapannan hade allvarliga problem med igensättningar i ”goose neck”-kanalen mellan ekonomiser och elfilter. De var tvungna att vattenspola kanalen inom en period på 7-14 dagar. Resultatet blev:

  • Problemet med igensättningarna försvann.
  • Men problemet dök upp så fort ljudsotaren stängdes av.

Tycker ni att detta var intressant och vill läsa hela rapporten, klicka då här!