Reducera emissioner med Klimatklivet

Klimatklivet ger investeringsstöd till klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Sista ansökningsomgången pågår 9/10 – 9/11. Sök nu för att med hjälp av infraljudsotning minska utsläppen av CO2 t ex från din biobränsleeldade eldrörspanna. Minskningen kan dels åstadkommas genom att öka pannans verkningsgrad, genom sänkt utloppstemperatur i medel. Ytterligare minskning kan åstadkommas om stödeldning med olja sker under stopp för manuell sotning. Infraljudsotning minskar drastiskt behovet av manuell rengöring. Eldningsolja tillför 290 kg CO2 per MWh, medan skogsflis tillför 10 kg per MWh.

 

Sök på: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/