Rekord i orderbokning!


Under andra kvartalet var orderbokningen den högsta på många år. Totalt 14 ordrar har bokats sedan april, från kunder som förbränner avfall, kol och biobränsle och från kunder inom den marina sektorn. Ordrarna kommer huvudsakligen från Europa men också från Asien och USA, vilket visar att företagets strategi att fokusera på den internationella marknaden varit framgångsrik.