Sammanfattning av 5 Infrafone-installationer under 2015

Infrafone har gjort en sammanställning av vad infraljudet gett för resultat för 5 landinstallationer under 2015. Anläggningarna som omfattas är:

Anläggning Beskrivning panna Tillverkare
Delfzijl, EEW 2 x 60 MW, SCR, RDF (waste) Alstom
Storvik, Sandviken Energi 4 MW, eldrör, bio Jernforsen
Tidaholm, Tidaholms Energi 4 MW, eldrör, returträ HOTAB
Västerås, Mälarenergi 167 MW, CFB, avfall Valmet
Nässjö, Nässjö Affärsverk 12 MW, eldrör, bio Saxlund (VEÅ)

Med infraljudets hjälp har pannorna på olika sätt optimerats, detta genom ökad effekt (t.ex. genom minskad användning av ångsotning), minskad bränsleanvändning, förre stopp för manuell rengöring etc. För mer information om installationerna, ladda ned respektive Case Study från vår kunskapsbas.