Service & underhåll

Våra erfarna serviceingenjörer erbjuder global service och vi tillhandahåller original reservdelar på våra Infrafone™ infraljudsotningssytem och HISS optimerad ångsotning.

Vi tillhandahåller:

 

OEM reservdelar och tillbehör

För HISS™ optimerad ångsotning och Infrafone™ infraljudsotning

Serviceväska för smidig service av Infrafone™, med orginal ljudtrycksmätare mm

 

 

Mekanisk service

Förebyggande underhåll

Serviceavtal

 

Uppgraderingar

För HISS™ är exempel på uppgraderingar

Smart Heating, reducerar kondensat i sotblåsningsånga

Lastbaserad ångsotning

Performance Panel

 

For Infrafone™ är exampel på uppgraderingar

Infrafone Connect för envägs fjärrövervakning av prestanda

Optima modul för minimerad luftförbrukning

 

Utvärdering av resultat

Uppföljning av driftdata med big-data verktyg

Beläggningsstudie

 

Vi strävar efter att återvinna alla utbytta reservdelar. Om möjligt görs en renovering för att använda gamla delar igen.

 

 

Här kan du komma i kontakt med oss!