Skogsindustridagarna_2019

Skogsindustridagarna 2019 i Sundsvall

Vi kan med glädje meddela att vi på Heat Management kommer finnas på plats under Skogsindustridagarna 21-22 Mars. Skogsindustridagarna är Kiwa Inspectas årligen återkommande mötesplats för massa- och pappersindustrin samt för entreprenörer i branschen. 

Boka gärna in ett möte med oss, där vi kan berätta mer om de lösningar vi tillhandahåller. Resultaten vi kan uppnå är ökad tillgänglighet hos pannor, ökad verkningsgrad och minskade utsläpp (NOx, SOx, CO2 och partiklar).

Vi hoppas på att träffa många av er i Sundsvall!

Heat Managements kompletta erbjudande består av:

  • Förebyggande akustisk rengöring med låg frekvens. Typiskt användningsområde är ECO, SCR och kanaler.
  • Optimerande ombyggnad av ångsotblåsare för att sotblåsa oftare eller minska ångförbrukningen genom att lokalt styra ångtillförseln till varje sotblåsare. Möjliggör överlappande sotblåsning vilket ökar antalet möjliga sotblåsarstarter i kritiska områden.
  • Big data panndiagnos för detaljerad studie av pannans driftsparametrar och sotningssystem.
  • CFD-flödesanalys för att modellera exempelvis problem relaterade till ojämn fördelning av rökgasflödet.