Söderhamn, Sverige

Plats: Söderhamn, Sverige
Anläggningsinformation: Thermal Oil Heater
Kapacitet: 7 MWth
Panntillverkare: CAW (Classen Apparatebau Wiesloch)
Panntyp: Oljebrännare
Bränsle: Tallbeckolja
Installations år: 2014
Infraljudsgenerator: 1 x APM350
Rengöringsområde: Tubväggar, Tubstråk

Pannan har vid brännaren ett vertikalt drag med tubväggar (radiation section), där merparten av värmet tas upp, följt av vändkammare och vertikalt drag med tubväggar (convection section). Rökgastemperaturen i radiation section är ca 1000 °C och ut ur Oil heatern ca 350 °C. Ingen sotningsutrustning fanns installerad i Oil heatern. Man kunde köra panna upp emot 3 månader innan manuell rengöring behövdes.

Resultat med infraljudsotning:

  • Pannan har kunnat köras med 5-10 % högre last än tidigare och rökgastemperaturen efter radiation section har varit ca 20 grader lägre än tidigare, dvs verkningsgraden har ökat.