Sogama, Galicia , Spanien

Plats: Spanien
Anläggningsinformation: Värmeverk
Kapacitet: 2×75 MWth, Panna A och Panna B
Panntillverkare: Kvaerner Power (Metso)
Panntyp: CFB
Bränsle: Avfall
Installations år: 2005 och 2007
Infraljudsgenerator: 2 x APX5000
Rengöringsområde: 2x Ekonomiser

Avfallsanläggningen i Galicia har varit i drift sedan 2000/2001. Avfallet förbränns i två CFB pannor på vardera 75 MWth. Vardera panna har en vertikal ekonomiser med sex tubpaket där rökgaserna går uppifrån och ner.

Varje tubpaket är utrustat med en ånsotare. Innan Infrafone installerade infraljudsotning så ångsotades pannan tre gånger per dag och 400 sekunder per tillfälle. I de områden där ånsotaren inte kommer åt att sota i ekonomisern ansamlades det stoft mellan och under tuberna.

Några av de fördelar som Infrafone tillfört kunden är:

  • Ångsotningen har reducerats med 70 %.
  • Slitaget på tubpaketen i ekonomisern har reducerats.