Sotbränder i Avgaspannor

Beläggningar på avgaspannrör kan resultera i en sotbrand. En sotbrand kan i sin tur, i extrema fall, leda till att hela avgaspannan börjar brinna.

Eftersom rökgasen innehåller sotpartiklar är sotpartiklar i avgaspannan oundvikliga. Vad som istället kan göras är att försvåra partiklarnas möjlighet att fasta på tubpaketen, och därigenom förhindra att beläggningar uppkommer. Infraljud har visat sig vara en effektiv metod för att motverka dessa beläggningar, och därmed minska risken för att en sotbrand uppstår. Infraljud verkar förebyggande genom att inte låta sotpartiklar vila på tuberna.

Läs mer om vad som orsakar en sotbrand genom att ladda ned MANs white paper som behandlar ämnet sotbränder i avgaspannor. För att lära dig mer om rengöring med infraljud kan du besöka vår kunskapsbas.