spaningar-sodahuskonferensen-2018

Spaningar från Sodahuskonferensen 2018

Heat Management deltog på Sodahuskonferensen i Stockholm den 7/11 2018. Vi tackar för det stora intresset för våra tekniska lösningar och har nu fullt upp med att följa upp alla projekt som handlar om både optimerad envägssotning och infraljudsotning.

Missade du vårt föredrag? I föredraget med titeln ”Värmeytor – en dold energitillgång” presenterades ett helhetstänk och nya lösningar kring hur man kan optimera sodapannan för att utvinna mer energi. Det handlar om sotningsteknik, såsom optimerad ångsotning och infraljudsotning. Och hur kan man använda Big Data driftanalys för att optimera sodapannors individuella sotningsstrategi.

Om Industri 4.0

Industri 4.0 brukar sammanfattas som den smarta fabriken, där allt i produktionen är uppkopplat för att med digitala verktyg korta ledtider, undvika driftstörningar eller optimera driften.

Inom processindustrin ser industri 4.0 lite annorlunda ut än inom tillverkningsindustrin. Det finns ett antal likheter men följande saker skiljer:

Internet of things, d.v.s. att maskiner, system och människor kan vara i helt olika delar av världen och fortfarande samverka, t.ex. dataanalys sker utanför fabriken av externa maskinspecialister som på distans kan stötta en driftingenjör eller underhållstekniker med direkta åtgärder eller råd.

Utnyttjande av detaljerad maskindata som normalt är för kostsamt att logga, eller att ta ut till styrsystemen. t.ex. motoreffekter i mindre motordrifter, temperaturer etc, detaljerad felinformation.

Big Data och sammanställning av stora komplexa informationsmängder till enkel användbar information. Här kan du läsa mer om hur Industri 4.0 kommer påverka processindustrin!

Heat Managements fullständiga erbjudande består av:

  • Förebyggande sotning med lågfrekvent ljud. Används typiskt i ECO, katalysator och kanaler.
  • Optimerande ombyggnad av ångsotare. Resulterar i möjligheten att ångsota oftare eller spara ånga genom lokal kontroll av ångflödet till varje ångsotare. Möjliggör överlappande sotning och vilket kan användas till att öka antalet ångsotarstarter i kritiska områden.
  • Big data driftanalys för detaljerad studie av pannans driftparametrar.
  • CFD flödesanalys för att utreda t ex problem relaterade till ojämn fördelning av rökgasflöde.

Möjliga resultat från användande av Heat Managements lösningar för sodapannor är:

  • Halvera din ångförbrukning
  • Öka din elproduktion
  • Dubbla din sotblåsningskapacitet
  • Undvik uppbyggnad i goose-neck
  • Eliminera flaskhals i sodapannan
  • Ta kontroll över din sodapanna