Suralaya, Indonesien

Plats Indonesien
Plant information: Kraftverk
Kapacitet: 400 MWel
Bränsle: Indonesiskt subbituminöst kol
Installations år: 2006
Infraljudsgenerator: APX2000
Rengöringsområde: Ljungström luftförvärmare storlek 28

Efter att Infrafone installerat sitt infraljudsotningssystem har verkningsgraden hos luftförvärmaren ökat väsentligt och ångsotningen har halverats.

Ladda ner och läs hela rapporten om Suralaya. Ni behöver då ange er mailadress för att vi ska kunna skicka en länk med filen till er. Därefter är det bara att klicka på länken som ni fått i ert mail så laddas dokumentet ner. Vi accepterar enbart företags e-postadresser för nedladdning av dokument.

Ladda ner rapporten!