More orders on High impact soot system

Två nya HISS-ordrar

De nya ordrarna är dels på en sodapanna i Iggesunds och dels på en avfallsförbränningsanläggning i södra Sverige.

Det kunderna har gemensamt är att de vill använda HISS till att få bättre kontroll över sin panna, och att på detta sättet förbättra funktionen.

På avfallsförbränningsanläggningen vill man minska slitaget som ångsotblåsarna skapar. Man vill också minska mängden ånga som förbrukas, och istället använda den för att skapa energi.

På Heat Management har vi nu stark medvind när det gäller försäljning av HISS-portföljen. Det som också är så fantastiskt kul är att höra hur nöjda våra befintliga kunder är med sin installation, där man påvisar förbättringar i många aspekter, inte bara gällande ångbesparing, slitageminskning, minskade tryckpulsationer och möjlighet till ökad last utan även andra förbättringar som är kopplade till stabiliteten i pannan

Detaljer om Iggesund-projektet:

Projektet kommer att omfatta uppgradering av det befintliga styrsystemet för kontroll av 92 Diamond Power sotblåsare, med Heat Management’s HISS Cleanability Control™. Detta ger verktyget att kunna se varje sotblåsares påverkan på värmeöverföringen. Tillsammans med kontrollen för procentandels sotblåsning kan den mest effektiva sotblåsningen bestämmas.

Huvudmålen är:

  • Att förstå inverkan av varje ångsotblåsare på värmeöverföringen
  • Effektivare rengöring
  • Ha ett mer stabilt ångtryck under ångsotblåsningen.

Detaljer om projektet inom avfallsförbränning:

HISS Essential ™ och SmartHeating ™ kommer att installeras på de två avfallspannorna för att minska slitage- och underhållskostnaderna.

Detta kommer att:

  • Förhindra kondensat i ångstamamrna och därmed förhindra slitage av tubytor på grund av ångsotblåsare som sprutar kondensat.
  • Minska med 50% ångan som sprutas in i en mycket aggressiv och fuktkänslig rökgas.