Välj rätt sotningsmetod för Sodapannan!

ÅF har i uppdrag av Värmeforsk tagit fram en rapport som sammanställt samtliga sotningsmetoder för svenska sodapannor. Idag finns det ett brett utbud av olika sotningsmetoder men vetskapen om de olika metoderna och dess resultat är lågt bland pappersbruken. Därför har Ångpanneföreningen i uppdrag av Värmeforsk 2009 sammanställt resultaten från samtliga sotningsmetoder i Sverige.
Rapporten tar bland annat upp hur Infrafones infraljudsotare löst problemen med beläggningar och igensättningar i kanaler och ekonomisrar för Korsnäs AB, Frövi och Smurfit Stones, USA. Läs gärna hela rapporen här.

Om ni tycker detta är intressant och vill veta mer om de olika sotningsmetoder så kan ni gå in på vår kunskapsbas.