Vår miljöpolicy

WIHMAB strävar efter att kontinuerligt förbättra både direkt och indirekt mijöpåverkan. Detta uppnås genom att:

  • Leva upp till grunden i vår affärsidé, att göra våra kunders energiproduktion effektivare, mer hållbar och miljövänligare.
  • Att i våra sotningssystem generera hög rengöringsverkan vid låg energiförbrukning.
  • Utveckla produkter med lång hållbarhet som är gjorda av ofarliga material.
  • Resepolicy som tar hänsyn till miljöpåverkan.
  • Återvinning på kontoret.
  • Hantera kemikalier på kontor och på fält enligt gällande krav.
  • Beaktande av miljöaspekter vid val av leverantörer.