Värna om dina anställda med modern sotningsteknik!

Kulsotning är ibland förknippat med en dålig arbetsmiljö för de anställda. Det finns idag teknik som med hjälp av infraljud håller rent effektivt och samtidigt är både miljö- och arbetsmiljövänlig. Vi har tagit fram ett white paper som beskriver vilka applikationer där infraljudtekniken är att föredra och vad resultaten av ett sådant teknikbyte brukar vara.

Klicka här om du vill läsa mer om kulsotning. Du kan också gå till Kunskapsbas om du vill läsa om andra sotningstekniker.