Viking XPRS

Ägare: Viking Line
Typ av fartyg: Passagerar/färja
Huvudmotor: 4 x Wärtsilä 8L-46 F32
Hjälpmotor: 3 x Wärtsilä 8L-20 D22
Ekonomiser: 4 x Aalborg CHB-6000
Katalysator: H+H HFO 380cSt
Installations år: 2009
Infraljudsgenerator: 4 x APM150 efter huvudmotorerna, 3 x APM70 efter hjälpmotorerna,
2 x APM70 efter oljepannorna
Rengöringasområde: Ekonomiser, Katalysator och däck

Innan installationen av Infrafones infraljudssotningssystem var besättningen tvungna att ångsota pannan två gånger per dag för att hålla den ren och förebygga sotbränder. Viking XPRS hade också problem med sot på däck, vilket var ett stort problem då det är ett passagerarfartyg.

Några av de fördelar som infraljudsotningen har tillfört är:

  • Inget behov av övrig sotningsmetod som ångsotning, kemisksotning eller vattenspolning i ekonomisern eller katalysatorn.
  • Inget sot på däck.
  • Reducerat slitage på tubpaketen i ekonomisern och elementen i katalysatorn, vilket förlänger deras livslängd.
  • Reducerat underhåll för ekonomiser och katalysatorn.